Chráněná dílna BOS

Firma Kartonáž BOS Ostrava s.r.o., jako Balící Obchodní Společnost, byla založena v roce 2014 za účelem zaměstnávání osob se zdravotním omezením a poskytováním služeb. V současné době zaměstnáváme 75 osob, z toho 96% osob jsou osoby se zdravotním omezením.

Firma se věnuje kompletačním pracím především z kartonových materiálů, kdy přebírá od plně automatizovaných firem specializované činnosti, na kterých je vysoký podíl ruční práce.

Činnost společnosti Kartonáž BOS Ostrava s.r.o. je zaměřena především na poskytování služeb, kooperace a dokončovací práce pro jiné podnikatelské subjekty, formou subdodavatelských prací. Tato činnost naplňuje kategorizaci CZ-CPA 17.21.99 – subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru, lepenky a papírových a lepenkových obalů. Současně s prací na subdodávkách pro větší odběratele se naše společnost zabývá zpracováváním zakázek z oblasti kartonážnické výroby v malých sériích, u nichž je zpracování ve velkých automatických linkách neefektivní nebo zcela nemožné, neboť vysoký podíl ruční práce je u nich zcela nezastupitelný.

Výroba naší společnosti spočívá především v provádění kompletací konečného produktu z jednotlivých komponentů, s vysokým podílem ruční práce a současným využitím jednoduchých výrobních zařízeních a technologií při konečném balení a expedici hotových výrobků.

V listopadu roku 2016 se naše firma stala sociálním podnikem, kdy jsme potvrdili, že podstatou našeho podnikání je především sociální, environmentální, místní a ekonomický prospěch.

V současné době se věnujeme novým projektům, které bychom měli realizovat v letech 2017-2018, kdy bychom měli do firmy implementovat novou výrobní linku.

Potřebujete poradit?
contact photo
Irena Dluhošová
Vedoucí skladu
+420 721 221 786
Po-Pá: 7:00 - 15:00